2015-06-08

Tryb działania

 1.Godziny pracy pionu administracyjnego:

Portiernia: dyżur całodobowy
tel. +48 89/ 527 59 59 (wejście od ul. Marii Skłodowskiej-Curie - dziedziniec budynku)

Sekretariat: w dni powszednie - od godziny 8.00 do godziny 16.00
(wejście od ul. Marii Skłodowskiej-Curie - dziedziniec budynku)

Administracja: w dni powszednie – od godziny 7.00 do godziny 15.00
(wejście od ul. Marii Skłodowskiej-Curie - dziedziniec budynku)

Policealne Studium Aktorskie, im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza:
w dni powszednie – od godziny 8.00 do godziny 16.00
(wejście od ul. Marii Skłodowskiej-Curie – niezależny budynek na dziedzińcu Teatru)

Biuro Obsługi Widzów: w dni powszednie – od godziny 8.00 do godziny 16.00.
Dyżury pracowników Biura Obsługi Widzów – na godzinę przed spektaklem do momentu wyjścia widzów.

Godziny pracy kasa biletowa: w poniedziałek - nieczynna,
od wtorku do piątku - w godzinach: 11.00 - 19.00,
w sobotę i niedzielę - w godzinach: 9.00 - 19.00.
Kasa Teatru jest czynna zawsze na godzinę przed spektaklem.
(wejście od ul. 1 Maja - fronton budynku)

Stoisko kasowe teatru zlokalizowane w CH Galeria Warmińska otwarte w godzinach pracy Centrum Handlowego,

Rezerwacja i sprzedaż internetowa pod adresem: www.bilety.teatr.olsztyn.pl

2. Godziny pracy pionu technicznego i gospodarczego: zmienne, dostosowane do harmonogramu działań repertuarowych

3. Spektakle i wydarzenia kulturalne odbywają w różnych miejscach i godzinach w zależności od wymogów realizatorskich i organizacyjnych;

Scena Duża (411 miejsc), budynek główny, wejście od ul. 1 Maja (fronton budynku)
*spektakle poranne ok. godz. 9.00 – 13.00, *spektakle wieczorne ok. godz. 19.00 – 23.00
 
Scena Kameralna (96 miejsc), budynek główny, wejście niezależne – boczna, prawa strona budynku, patrząc od ul. 1 Maja
*spektakle poranne ok. godz. 9.00 – 13.00, *spektakle wieczorne ok. godz. 19.15 – 23.00
 
Scena Margines (86 miejsc), budynek główny, wejście niezależne – boczna, lewa strona budynku, patrząc od ul. 1 Maja
*spektakle wieczorne ok. godz. 19:30 – 23.00
 
Scena u Sewruka (40 miejsc), wejście od ul. Marii Skłodowskiej-Curie – niezależny budynek na dziedzińcu Teatru - Policealne Studium im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
*spektakle popołudniowe ok. godz. 18.00 – 20.00
 
 
Inne realizacje; festiwale, cykle, działania edukacyjne – czas i miejsce wg bieżących informacji repertuarowych

Bieżący harmonogram działań i repertuar dostępny w Teatrze oraz w serwisie: www.teatr.olsztyn.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się